Επεξεργασία παραγωγή Multimedia

Όπως το ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ.  Τα παραπάνω είναι υποκατηγορίες.  Θα παρουσιάζονται με μία φωτογραφία και τίτλο.  Όταν επιλέγεις κατηγορία θα υπάρχει κείμενο, photo gallery, you tube video